Skip to main content
maggi 88 tham gia chuong trinh
Chương trình “Maggi 88 năm - Cùng nấu khác biệt. Cào nhãn, trúng vàng” áp dụng cho các sản phẩm Maggi có bao bì khuyến mại 88 năm. Để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, vui lòng kiểm tra bao bì và nhãn khuyến mại còn nguyên trước khi mua hàng
MG-88.png maggi 88 tham gia chuong trinh
Chương trình “Maggi 88 năm - Cùng nấu khác biệt. Cào nhãn, trúng vàng” áp dụng cho các sản phẩm Maggi có bao bì khuyến mại 88 năm. Để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, vui lòng kiểm tra bao bì và nhãn khuyến mại còn nguyên trước khi mua hàng
(*) Thông tin bắt buộc

Xác nhận thông tin

Quà sẽ được giao qua bưu điện, vui lòng điền
thông tin địa chỉ để nhận quà